Aktuální nabídka aktivit Centra LÍP A SPOLU

Společná setkávání rodičů, přednášky, kurzy, tvořivé dílny, apod., jsou prozatím pozastaveny kvůli aktuálním vládním nařízením.

Věříme, že se situace brzy zlepší a budeme se moci opět setkávat :-).

Individuální návštěvy v Centru LÍP A SPOLU jsou možné po telefonické dohodě. 

Konakt a informace: 

Radka Ondrušková, 733 706 309, radka.ondruskova@lipaspolu.net                                                    Soňa Štrbáňová, 777 037 474, sona.strbanova@lipaspolu.netProjekt SPOLU NEJSME AUT

Využijte možnosti zapojit se do projektu!


Projekt  SPOLU NEJSME AUT je určen pro rodiče i další členy rodiny, kteří pečují o dítě nebo dospělého s poruchou autistického spektra (a/nebo s dalšími neurovývojovými poruchami) a žijí v městech a obcích v územní působnosti LAG Podralsko.

Zapojit se mohou také dobrovolníci z řad pedagogů, asistentů pedagoga, sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, apod.

Účastníci projektu mohou zdarma využívat nabídky aktivit Centra LÍP A SPOLU

individuální poradenství - setkávání v tematických skupinách  přednášky - kurzy - workshopy - konzultace s psychologem podpůrná rodičovská skupina - hlídání dětí - půjčovna knih