Aktuální nabídka aktivit Centra LÍP A SPOLU

O prázdninách není v Centru LÍP A SPOLU prázdno!

Jsou připraveny zajímavé přednášky, pokračuje setkávání v rodičovských skupinách, těšíme se na vaši osobní návštěvu, rádi pohlídáme vaše dítko, nebo zapůjčíme zdarma knihy.


Program akcí v Centru LÍP A SPOLU na červenec a srpen 2021.


Počet účastníků všech akcí je omezen, je třeba se předem přihlásit: 733 706 309, radkaondr@centrum.cz

Nabídka letních táborů

Letní tábory určené přednostně pro děti s neurovývojovou poruchou i jiným hendikepem jsou připraveny! Zúčastnit se mohu samozřejmě i děti zdravé. S přihlášením svých dětí neváhejte, zájem je velký!

Veškeré bližší informace o jednotlivých táborech podá a přihlášky přijímá:

JUDr. Jana Zejdová, 602 119 202, akzejdova@centrum.cz, jana.zejdova@lipaspolu.net

Individuální návštěvy v Centru LÍP A SPOLU a hlídání dětí jsou možné po telefonické dohodě.

Konakt a informace:

Radka Ondrušková, 733 706 309, radka.ondruskova@lipaspolu.net, radkaondr@centrum.cz

Soňa Štrbáňová, 777 037 474, sona.strbanova@lipaspolu.net


Projekt SPOLU NEJSME AUT

Využijte možnosti zapojit se do projektu!


Projekt  SPOLU NEJSME AUT je určen pro rodiče i další členy rodiny, kteří pečují o dítě nebo dospělého s poruchou autistického spektra (a/nebo s dalšími neurovývojovými poruchami) a žijí v městech a obcích v územní působnosti LAG Podralsko.

Zapojit se mohou také dobrovolníci z řad pedagogů, asistentů pedagoga, sociálních pracovníků, pracovníků v sociálních službách, apod.

Účastníci projektu mohou zdarma využívat nabídky aktivit Centra LÍP A SPOLU

individuální poradenství - setkávání v tematických skupinách  přednášky - kurzy - workshopy - konzultace s psychologem podpůrná rodičovská skupina - hlídání dětí - půjčovna knih