Centrum LÍP A SPOLU

Zřízeno v rámci realizace projektu SPOLU NEJSME AUT, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0013980, který je podpořen Evropskou unií Operačním fondem Zaměstnanost

Moskevská 82, Česká Lípa

Otevřeno: pondělí a úterý od 9 do 13h, středa a čtvrtek od 14 do 18h

Případně i v jiných dnech a časech po dohodě s koordinátorem provozu Centra. Schůzku je lépe předem domluvit telefonicky, abychom pro vás měli dostatek času.

Centrum LÍP A SPOLU je určeno především pro:

• děti i dospělé s poruchami autistického spektra (PAS) a dalšími neurovývojovými poruchami (ADD, ADHD, LMD, apod.)

• rodiče, prarodiče a další příbuzné pečující o děti či dospělé s autismem

• pedagogy, asistenty pedagoga, sociální pracovníky, dobrovolníky a všechny další zájemce o problematiku autismu

Centrum LÍP A SPOLU nabízí:

• individuální setkávání, zjišťování konkrétních potřeb klientů, hledání možností ke zlepšení a řešení problémů

• poradenství v záležitostech vzdělávání, sociálních věcí, zdravotní péče

• právní poradnu

• kontakty na odborníky (školská poradenská zařízení, raná péče, logoped, psychiatr, psycholog, neurolog, zubař) a další organizace věnující se autismu (odlehčovací služby, vzdělávání, nadace)

• pomoc s podáním různých žádostí, dotazů, odvolání, stížností, vyplňováním formulářů

• využití herních prvků, pomůcek a hraček dětmi v doprovodu rodiče, nebo jiného pečujícího, dobrovolníka, asistenta

• po dohodě možnost krátkodobého pohlídání dítěte v případě, že bude prostředí a kontakt s přítomným pracovníkem Centra dobře snášet

• bezplatné půjčování knih, odborných i beletrie, převážně s tématikou autismu

• další individuální nebo skupinové terapie podle zájmu a potřeby klientů

V Centru LÍP A SPOLU pracuje:

Ing. Radka Ondrušková - koordinátor provozu Centra

radkaondr@centrum.cz, 733 706 309

Soňa Štrbáňová - asistent provozu Centra

sona.strbanova@lipaspolu.net, 777 037 474

Akce v Centru LÍP A SPOLU:

• pravidelné schůzky PODPŮRNÉ (nejen) RODIČOVSKÉ SKUPINY LÍP A SPOLU

• pravidelná setkání skupin RODIČE SPOLU a UČITELÉ SPOLU

• relaxačně tvořivá odpoledne pro rodiče i děti

• přednášky pro max. 25 účastníků s tématy souvisejícími s autismem, péčí, vzděláváním

• kurzy, semináře, workshopy vedené odborníky pro pečující, sociální pracovníky, dobrovolníky, pedagogy

• promítání a společné sledování filmů, dokumentů, webinářů

• cvičení jógy pro pečující

Aktuální termíny akcí najdete v Kalendáři akcí, nebo na fb stránce LÍP A SPOLU, z.s.

Více o Centru LÍP A SPOLU:

Jedním z cílů spolku LÍP A SPOLU, z.s. bylo od jeho založení na počátku roku 2019 vytvoření klidného, příjemného a bezpečného místa pro setkávání všech, kterým autismus vstoupil do života.

Podařilo se najít krásný prostor v historickém domě v centru města Česká Lípa a díky dotaci z Evropských sociálních fondů jsme ho během února a března 2020 upravili a vybavili tak, aby v něm mohly probíhat různé činnosti. Záměrně jsme volili cestu jednoduchého a variabilního zařízení. 

Ve větší ze dvou místností je dostatek místa pro hraní dětí, jsou zde hračky i speciální pomůcky, které budeme průběžně doplňovat. Díky skládacím stolům a židlím zde také mohou probíhat přednášky, semináře, tvořivé dílny, pracovní porady, terapie, cvičení, nebo třeba narozeninová oslava. Menší místnost s kuchyňským koutkem slouží jako zázemí pro administrativní práci a je určena pro individuální setkávání, konzultace, nebo jen přátelské povídání.

I když chystané slavnostní otevření s řadou pozvaných hostů a programem muselo být zrušeno kvůli protikoronavirovým opatřením, zahájilo Centrum LÍP A SPOLU činnost 2. dubna (Světový den porozumění autismu) 2020.

Těšíme se na všechny malé i velké návštěvníky Centra LÍP A SPOLU a věříme, že se vám u nás bude líbit a najdete to, co potřebujete.


Skupiny:

PODPŮRNÁ RODIČOVSKÁ SKUPINA LÍP A SPOLU

Neformální otevřená skupina (nejen) rodičů dětí i dospělých s autismem fungující od r. 2016, kam může přijít kdokoli sdílet své zkušenosti, starosti i radosti a kde může očekávat nejen pochopení, povzbuzení a podporu, ale i cennou inspiraci, radu, kontakt, dobrou zkušenost od lidiček s podobným osudem.

Aktuální termíny setkání této skupiny najdete v Kalendáři akcí, nebo na fb stránce LÍP A SPOLU, z.s.

RODIČE SPOLU

Malá skupina rodičů mladších dětí (2-8 let) s PAS (nebo podezřením na PAS či další neurovývojové odchylky), která je vedena zkušenou maminkou dítěte s PAS a je zaměřena na sdílení a praktický nácvik metod a technik vhodných pro optimální rozvoj dítěte. Na některá setkání je možno přizvat odborníka z rané péče Centrum LIRA, psychologa, speciálního pedagoga, logopeda, apod., podle potřeb účastníků.

Aktuální termíny setkání této skupiny najdete v Kalendáři akcí, nebo na fb stránce LÍP A SPOLU, z.s. 

Přihlášení do skupiny RODIČE SPOLU u Radky Ondruškové, radkaondr@centrum.cz, 733 706 309.

UČITELÉ SPOLU

skupina učitelů (ZŠ , popř. MŠ) a asistentů pedagoga, kteří vzdělávají dítě s PAS vedená speciálním pedagogem nebo zkušeným pedagogem z inkluze, kde budu sdíleny vhodné vzdělávací postupy, podpůrná opatření, pomůcky, hledány možnosti řešení konkrétních potíží, atp. Možno přizvat speciálního pedagoga z SPC.

Aktuální termíny setkání této skupiny najdete v Kalendáři akcí, nebo na fb stránce LÍP A SPOLU, z.s.

Přihlášení do skupiny UČITELÉ SPOLU u Radky Ondruškové, radkaondr@centrum.cz, 733 706 309.