Chceme-li pomoci, je třeba porozumět.

14.05.2018

Na sedmdesát účástníků čekalo v pátek 27. dubna v největší učebně Střední průmyslové školy v České Lípě na Mrg. Veroniku Šporclovou, Ph.D., která k nám přijela z pražského Národního ústavu pro autismus s přednáškou "Jak porozumět autismu, myšlení a chování lidí s autismem".

Rodiče, prarodiče a další příbuzní, ředitelé škol, pedagogové, asistenti pedagogů, vedoucí i řadoví pracovníci v sociálních službách, studenti - počet a široké spektrum účastníků přednášky svědčí o tom, že téma poruch autistického spektra se všemi souvislostmi a důsledky je i v našem městě a okolí aktuální a je důležité se mu věnovat.

Autismus je vrozená porucha některých mozkových funkcí, kvůli níž dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá. Duševní vývoj bývá narušen především v oblasti komunikace, sociální interakce a představivosti. Podle odhadů založených na počtu obyvatel a zkušenostech z ciziny žije dnes v Česku až 200 tisíc lidí s různě závažnými poruchami autistického spektra.

Téměř tříhodinová akce byla živým interaktivním setkáním, na kterém psycholožka s dlouholetou praxí osvětlila klasifikaci poruch autistického spektra podle závažnosti symptomů, zdůraznila jejich širokou škálu a individualitu každého dítěte či dospělého s PAS. Upozornila na důležitost včasné diagnostiky, vhodných přístupů a speciálních terapií. Díky neuroplasticitě mozku je pak velká šance na rozvoj a zlepšování sociálních a komunikačních dovedností dítěte.

S využitím řady příkladů, fotografií a videí s reálnými situacemi nejen upozorňovala na některé konkrétní projevy autistického chování a jejich souvislosti, ale také nabízela přítomným možnost vžít se do do způsobu vnímání a pocitů člověka, který neví, co vidí, slyší, vnímá, neví, jak reagovat a setkává se s nepochopením okolí.

Vlastní zkušenost každého z nás zasáhne nejhlouběji a snad i přispěje k většímu pochopení, ochotě a schopnosti pomoci tak, jak je pro každého z nás možné.

Akci zoorganizovala jako první z celého přednáškového cyklu skupina LÍP A SPOLU -rodiče a přátelé dětí i dospělých s PAS při STP Česká Lípa o.p.s. Financování se ujala MAS LAG Podralsko a díky patří městu Česká Lípa za propagaci i dlouhodobou spolupráci a také vedení SPŠ Česká Lípa za poskytnutí prostor a pomoc při přípravě učebny.

Další z přednášek se uskuteční ve čtvrtek 17. května od 17 hodin opět v učebně fyzika 1 SPŠ Česká Lípa. Speciální pedagog Mgr. Alena Malinová se v ní bude věnovat tématu "Dítě s autismem ve školce a ve škole".

Za LÍP A SPOLU

Ing. Radka Ondrušková

Jak porozumět autismu? Myšlení a chování lidí s autismem.

Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D