Kdo jsme a co děláme?

Snažíme se zlepšit život lidem a rodinám s PAS...


  • Spolupracujeme s vhodnými příspěvkovými a neziskovými organizacemi

  • Pravidelně se setkáváme, sdílíme své zkušenosti, předáváme si informace

  • Půjčujeme knihy, organizujeme přednášky a kurzy

  • V jednáních s orgány města i kraje se aktivně snažíme zlepšit životní podmínky v oblasti vzdělávání, sociální a zdravotní péče