Odborníci

 

Další dostupné služby pro lidi
a děti s PAS


Muzikoterapie

Muzikoterapie je součást léčebné pedagogiky. Metoda se používá jako terapeutický prostředek 
Hudba ovlivňuje vegetativní funkce - srdeční rytmus, krevní tlak, dýchání, svalový tonus, motoriku, termoregulaci a pod. Používá se ke zmírnění bolesti, úzkosti, strachu. V psychoterapii se hudba užívá k léčbě adaptability, komunikace, v souvislosti s neurózami a pod. Hudba je sama o sobě komunikací, proto umožňuje oslovení a porozumění i tam, kde jsou narušeny běžné mezilidské kontakty.

Canisterapie

Metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby, prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa nebo feny. Má vliv na psychologickou a sociálně-integrační stránku člověka. Canisterapii lze úspěšně zařadit do okruhu sociální rehabilitace.

ELEKTROSTIMULACE v areálu Jedličkova Ústavu Liberec

V ordinaci v Liberci jsme zavedli terapii poruch polykání a terapii posílení mimického svalstva VitalStim a dále EEG Biofeedback.
 Ing. Milan Jancík Mobil: (+420) 603 871 897 Email: milanjck@gmail.com 

Bazální stimulace

 Profesor Andreas Fröhlich prokázal, že základní (bazální) vrozené schopnosti každého lidského organismu v oblasti percepce poskytují dostatek výchozího pracovního materiálu pro podporu a stimulaci vnímání a komunikace.
Celý koncept vychází z poznatků pedagogiky, fyziologie, anatomie, neurologie, vývojové psychologie a ošetřovatelství. Základním principem konceptu je zprostředkovat člověku vjemy ze svého těla a stimulací vnímání mu umožnit lépe vnímat okolní svět a následně s ním navázat komunikaci. Základními prvky konceptu jsou pohyb, komunikace a vnímání a jejich úzké propojení. V maximální možné míře respektuje individualitu každého dítěte.