PAS, autismus, lidé na spektru...

...mnoho výrazů, které si ale neumíme pořádně vysvětlit. 

Jak to říci co nejjednodušeji? PAS (porucha autistického spektra) je vývojové onemocnění mozku. Lidé, kteří trpí autismem, vnímají svět jinak. Často intenzivněji vnímají pachy, chutě, světlo, hluk, prostor... Na mnohé lidi působí jedinci s PAS lhostejně. U autismu je typická sociální nepřizpůsobivost a stereotypní chování. Tito lidé bývají individualisté, obvykle tráví čas nejraději  o samotě. Autismus nebývá ojedinělý "problém". Často jsou k němu přidružené poruchy, jako je například vývojová dysfázie (tj. porucha komunikace), epilepsie nebo mentální retardace. 

K autismu patří spousta typických (již výše zmíněných) znaků, které ale nejsou podmínkou pro diagnostiku PAS. To znamená, že každý autista má jiné projevy chování, nelze tedy s jistotou říci: "Ty se mazlíš, díváš se mi do očí, tudíž nemáš autismus".  Spousta dětí s PAS nedokáže udržovat osobní prostor druhého. Stejně tak je to s očním kontaktem, někteří jedinci neudržují takřka žádný oční kontakt, jiní vás až nepříjemně propalují pohledem. Oboje je  mimo běžnou normu, tudíž oboje může být znakem autismu.

Rozpoznáváme několik druhů autismu: 

  • 1. DĚTSKÝ AUTISMUS
  • 2. ATYPICKÝ AUTISMUS
  • 3. ASPERGERŮV SYNDROM
  • 4. RETTŮV SYNDROM

V případě podezření na autismus v raném věku dítěte z vlastní zkušenosti doporučuji nepátrat primárně po diagnóze, ale řešit problém od začátku komplexně v rané péči, na logopedii, případně neurologii, klinické psychologii. Vzhledem k objednacím termínům diagnostiků je dobré začít tzv. na vlastní pěst. Důležité je prolomení hradby a snažit se naučit člověka komunikovat a vnímat svět kolem sebe, samozřejmě v rámci jeho možností.