Vlastní zkušenosti si nejlépe předáme osobně... 

Navazujeme nová přátelství, dodáváme si podporu a sílu. Nejsme v tom úplně sami.


Proto pořádáme pravidelná setkávání rodičů dětí s PAS, kde si příjemně popovídáme a odreagujeme se.


Níže se můžete podívat, co se již událo...

Ten neustálý denní koloběh všichni známe. Jak děti zabavit, abychom stihli přijít z práce, uvařit, uklidit - pokud možno v klidu a ještě se těm našim zlatíčkům stihli věnovat, tak jak by potřebovaly? Abychom doma mohli plnohodnotně používat kartičky, zvládli logopedickou péči, pravidelný režim a nezbláznili se z toho? Udělali úkoly do školy a...

Minikonference ve Villa Hrdlička

"Cestou, necestou"

Minikonference "Cestou necestou společným vzděláváním" 13.6.2019, Villa Hrdlička, Česká Lípa

Kazuistická minikonference Cestou necestou vzděláváním dětí s autismem 13.6.2019 navázala na podobnou akci z ledna tohoto roku, která se věnovala výchově a vzdělávání dětí předškolního a mladšího školního věku. Pro velký úspěch jsme

Tentokrát jsme se zaměřili na starší děti a připravili tři konkrétní životní příběhy. Ve společném vystoupení se rodiče, pedagogové, asistenti pedagoga i žáci a studenti s poruchou autistického spektra s přítomnými podělili o své zkušenosti se vzděláváním dětí s autismem v základním a středním školství v České Lípě a okolí. Také se se svým příspěvkem představilo Středisko výchovné péče v České Lípě.

Krásné prostory Villy Hrdlička se zaplnily do posledního místa více než sedmdesáti účastníky minikonference

Všechna vystoupení byla velmi živá a bezprostřední, z publika přicházela řada dotazů i projevů uznání všem účinkujícím.

Děkujeme Ville Hrdlička za vstřícnost, se kterou mám umožnila uspořádat akci v tak příjemném prostředí, starostce města Česká Lípa paní Ing. Jitce Volfové za poskytnutou žáštitu a samozřejmě všem, kteří měli odvahu sdílet veřejně své příběhy.

Vysoká účast zájemců a ohlasy na minikonference nás inspirují k pokračování v této tradici.

První letní příměstský tábor

Děkujeme městu Česká Lípa za poskytnutou dotaci, díky níž jsme mohli první příměstský tábor pro děti s PAS uskutečnit.

Ve dnech 29.7. - 2.8. 2019 se uskutečnil první letní příměstský tábor pro děti z poruchami autistického spektra v České Lípě. Zorganizoval ho spolek LÍP A SPOLU se sídlem v České Lípě podpořený dotací z rozpočtu Města Česká Lípa v sociální oblasti. Útočiště děti nalezly v jednom z pavilonů ZŠ speciální na sídlišti Holý vrch, kde se o program i celodenní péči o jedenáct dětí postarali jejich pedagogové a osobní asistenti z této školy.

Navzájem se blíže poznávali při sportovních soutěžích, výtvarných činnostech a výletech po krásách města i blízkého okolí. V České Lípě děti uchvátilo 3D bludiště v Dubici i návštěva Centra textilního tisku, kde si každý z nich odnesl vlastní tričko s ručním potiskem. Celodenní výlet vlakem do Doks a okružní jízda parníkem po Máchově jezeře i návštěva Muzea Čtyřlístku byl umocněn letním počasím. Páteční ruční výroba mýdel i malování na obličej zakončily týden her, poznávání okolních krás i kamarádů nejen ve školních lavicích. Fotografie z tábora jsou k zhlédnutí na webových stránkách www.lipaspolu.cz.

Spokojenost dětí, rodičů i pedagogů při ukončení tábora nás vede k tomu, že bychom všichni rádi v této započaté tradici pokračovali i v roce následujícím. Ačkoli se spolek LÍP A SPOLU zaměřuje především na děti s autismem, chtěli bychom podle možností zorganizovat podobné akce i pro děti s dalšími druhy hendikepů.

JUDr. J. Zejdová - za spolek LÍP A SPOLU

Minikonference

O českolipskou minikonferenci "Dítě s autismem doma, ve školce a ve škole" 25.1.2019 byl zájem opravdu velký.

Do příjemného prostoru kavárny Doo-Bop Union se nakonec dostalo všech 80 účastníků. Rodiče dětí s PAS, pedagogové z mateřských i zakladních škol, asistenti, psychologové, sociální pracovníci si přišli vyslechnout řadu zajímavých příspěvků, dostali odpovědi na své otázky a vzájemně posdíleli své zkušenosti. Přednášející se zaměřili na důležitost odborné diagnostiky a rané péče u těch nejmenších a spolupráci rodiny, mateřské a zakladní školy.
Konferenci se podařilo uskutečnit díky spolupráci a finanční podpoře MAS LAG Podralsko v rámci realizace MAP Českolipsko a Novoborsko II. Děkujeme všem, kdo přispěli k tomu, že jsem mohli i v našem regionu udělat další krůček ve vzdělávání a spolupráci lidí, kterým autismus vstoupil do života.