SPOLU NEJSME AUT

Základní informace o projektu

Komunitní centrum bylo zřízeno v rámci projektu:

SPOLU NEJSME AUT, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0013980, který je podpořen Evropskou unií Operačním fondem Zaměstnanost...

Cílem projektu je vytvoření centra, které zprostředkovává možnost služby přímého poradenství pro rodiče dětí s PAS, ukázky dobré praxe, možnost dalšího vzdělávání, získávání nových informací, zkušeností a dovedností, které umožní lépe zvládat náročné životní situace rodičům a neformálním pečovatelům. Projektem chceme rodičům a neformálním pečovatelům nabídnout přímé odlehčovací služby, možnost využití specializovaných pomůcek pro zlepšení rozvoje dítěte v našem centru, možnost pohlídat dítě pro relaxaci rodiče, možnost relaxace pro osoby pečující a sdílení zkušeností s dalšími rodiči pečujícími o dítě s poruchou PAS.

Očekávané výsledky projektu

Provozem centra očekáváme zlepšení života dětí i dospělých s autismem a dalšími neuro-vývojovými poruchami a jejich rodin a využití sociálních služeb odlehčujícího charakteru pro neformální pečovatele a osoby ohrožené sociálním vyloučením z oblasti LAG Podralsko, které se starají a pečují o nemocného s poruchami autistického spektra, nebo jsou přímo člověkem s poruchou PAS.

Plánované aktivity projektu

  • Poradenství pro osoby pečující o blízké s PAS
  • Hlídání postižených osob v centru
  • Vzdělávání rodičů, pečovatelů a dobrovolníků
  • Pravidelné setkávání podpůrné rodičovské skupiny