Příměstské tábory LÍP A SPOLU

Základní informace o projektu

Provoz 4 příměstských táborů ročně byl zřízen v rámci projektu:

Příměstské tábory Líp a spolu, registrační číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0013979, který je podpořen Evropskou unií Operačním fondem Zaměstnanost.

Cílem projektu je realizace pravidelných příměstských táborů pro děti z oblasti LAG Podralsko, které pomohou zajistit rodičům hlídání, aby nemuseli své dítě nechávat samotné doma nebo si zajišťovat finančně nákladné hlídání dítěte do doby, než se vrátí ze zaměstnání.

Specifickým cílem projektu je vytvořit inkluzivní skupiny příměstských táborů, aby vzájemně docházelo k dobrému pozitivnímu ovlivňování znevýhodněných a neznevýhodněných dětí.

Očekávané výsledky projektu

Provozem příměstských táborů, které budou specializované na inkluzivní skupiny, očekáváme zlepšení rovných příležitostí v ČR, možnosti zlepšení pracovního vyžití rodičů znevýhodněných dětí, které se velmi často v běžném životě potýkají s potřebou flexibilní pracovní doby a zlepšení služeb pro rodiče z oblasti LAG Podralsko a zajištění času pro jejich profesní život.

Plánované aktivity projektu

  • Provoz 4 příměstských táborů ročně

Tábory jsou určeny pro děti rodičů s trvalým bydlištěm v uzemní působnosti LAG Podralsko.