Tábory


Ve spolupráci se ZŠPŠMŠ Česká Lípa, spolkem VČAS z.s., DDM Libertin v České Lípě, DDM Smetanka v Novém Boru pořádáme od roku 2019 příměstské od roku 2020 i pobytové  tábory určené především pro děti s PAS, dalšími neurovývojovými poruchami a jinými hendikepy. Pořádání  táborů je umožněno díky finanční podpoře z ESF (Projekt Příměstské tábory Líp a spolu) a dotací měst Česká Lípa a Mimoň.

O malý kolektiv maximálně 14ti dětí se na táboře stará tým zkušených pedagogů a asistentů. Program je přizpůsoben možnostem táborníků a je zajištěn individuální přístup ke každému účastníkovi tábora.

Všechny potřebné  informace o táborech podá a přihlášky přijímá:

JUDr. Jana Zejdová 

akzejdova@centrum.cz, 602 119 202

Jarní příměstský tábor 2020

V době jarních prázdnin 9.-13.3.2020 se díky spolupráci se ZŠPŠMŠ v České Lípě a DDM Libertin uskutečnil příměstský tábor pro 11 dětí, převážně žáků speciální školy.

Příměstské tábory 2019

Ve dnech 29.7. - 2.8. 2019 se uskutečnil první letní příměstský tábor pro děti s poruchami autistického spektra v České Lípě. 

 

Děkujeme městu Česká Lípa za poskytnutí dotace z rozpočtu města, díky které se mohl tábor konat.

Útočiště děti nalezly v jednom z pavilonů ZŠ speciální na sídlišti Holý vrch, kde se o program i celodenní péči o jedenáct dětí postarali jejich pedagogové a osobní asistenti z této školy.

Navzájem se blíže poznávali při sportovních soutěžích, výtvarných činnostech a výletech po krásách města i blízkého okolí. V České Lípě děti uchvátilo 3D bludiště v Dubici i návštěva Centra textilního tisku, kde si každý z nich odnesl vlastní tričko s ručním potiskem. Celodenní výlet vlakem do Doks a okružní jízda parníkem po Máchově jezeře i návštěva Muzea Čtyřlístku byl umocněn letním počasím. Páteční ruční výroba mýdel i malování na obličej zakončily týden her, poznávání okolních krás i kamarádů nejen ve školních lavicích.

Spokojenost dětí, rodičů i pedagogů při ukončení tábora nás vede k tomu, že bychom všichni rádi v této započaté tradici pokračovali i v roce následujícím. Ačkoli se spolek LÍP A SPOLU zaměřuje především na děti s autismem, chtěli bychom podle možností zorganizovat podobné akce i pro děti s dalšími druhy hendikepů.