Už proběhlo

Sobota 13. června od 10 do 18h

Workshop POHYBOVÉ A ZÁJMOVÉ AKTIVITY PRO DĚTI SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ, AUTISMEM A S JINÝMI HENDIKEPY                                                                                        v Centru LÍP A SPOLU, Moskevská 82, Česká Lípa

Workshop se zkušenou pedagožkou a lektorkou Mgr. Danou Cejpkovou byl plný příkladů z praxe, videoukázek a praktického nácviku aktivit. Pedagogové, asistenti pedagoga, rodiče i nejmladší účastník si ho opravdu užili. Už se těší na pokračování ve větší tělocvičně.

Čtvrtek 11. června od 16h první setkání skupiny RODIČE SPOLU                                                        v Centru LÍP A SPOLU, Moskevská 82, Česká Lípa

Na první schůzce se sešly maminky, a také jedna babička, menších dětí (2-8 let) s autismem, ADHD, nebo podezřením na některou z neurovývojových poruch. Vzájemně se seznámily a posdílely své příběhy. Maminka syna s autismem, která vede tuto skupinu, se řadu let věnuje účinným metodám jeho rozvoje a zná i řadu praktických postupů, jak zvládat často náročné situace. 

Úterý 9. června od 16h první setkání skupiny UČITELÉ SPOLU

v Centru LÍP A SPOLU, Moskevská 82, Česká Lípa

První setkání skupiny pro pedagogy a asistenty pedagogů MŠ a prvního stupně ZŠ, kteří pracují s dětmi s PAS případně dalšími neurovývojovými poruchami. Zkušená pedagožka Mgr. Karla Hlinová a asistentka pedagoga Tereza Formanová sdílely své praktické zkušenosti z inkluzivního vzdělávání žáka s autismem. Hostem setkání byla i Mgr. Petra Schindlerová, speciální pedagog z PPP-SPC Semily.